İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi

  • İdrar kaçırma tanı ve tedavisi
  • Pelvik organ sarkması
  • İnterstisyel sistit/Ağrılı mesane
  • Aşırı aktif mesane