Taş Hastalığı

Taş Hastalığı

  • Böbrek Taşı
  • Üreter Taşı
  • ESWL (Ses dalgaları ile taş kırma tedavisi)
  • Kapalı Böbrek ve Üreter Taşı Cerrahisi (Flexible Üreterorenoskopi)
  • Perkütan Böbrek Taşı Cerrahisi (PCNL)